VISIE

Samen bouwen wij

aan een ambitieuze, gedragen visie

die naadloos aansluit bij de visie van

de Katholieke dialoogschool.

Op deze pagina nemen we je in vogelvlucht mee

naar wat de kern is van onderwijs.


Het vormgeven van onze school is onlosmakelijk verbonden

met deze verzameling woorden en termen.

Doorheen onze keuzes maken we dit

levend en tastbaar.

Onze kinderen, ouders, collega’s, partners en buurt

nemen we daarbij graag mee op tocht!SAMEN

Hand in hand

Iedereen welkom – Thuishaven - Warm nest – Geborgen - Engagement

Verbonden - Diversiteit

We willen een omgeving creëren waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt.

Een plaats waar je jezelf kan en mag zijn.

Waar iedereen verbonden is: kinderen, ouders, leerkrachten...

Groot en klein, we leren van en met elkaar.

We omarmen onze diversiteit als rijkdom.DIALOOG

Een open deur

Ontmoeten - Ouders als gelijkwaardige partner - Inzet op communicatie

Actief luisteren -Ruime blik - Respectvol

Graag willen we ouders verwelkomen en actief betrekken.

We maken tijd om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Zo groeit wederzijds respect en waardering.

Elkaar leren kennen en begrijpen verruimt onze blik.

We zetten bijzonder in op sociale vaardigheden in onze klas- en schoolpraktijk.GOESTING

Zin in leren en leven

Inspireren – Motiveren - Positieve sfeer - Eigen Talenten

Kritisch creatief - Krachtige leeromgeving

Ons enthousiast en dynamisch team bruist van ideeën.

Met een positieve bril kijken we naar onze kinderen.

Elke dag opnieuw krijgt elk kind de kans zich ten volle te ontwikkelen.

Een proces van vallen en opstaan schept ruimte om te leren en leven.

Zo durven en kunnen we onszelf zijn.

BEWEGING

samen op stap

actief - beleven - op ontdekking - eropuit - innovatief

experimenteren - omdenken

We vertrekken vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen om actief te leren.

Creëren van kansen tot bewegen en beleven is een rode draad doorheen onze school.

Ook ons onderwijs blijft in beweging.

De maatschappij is inspiratie voor wat we kinderen bieden.

We durven afstappen van platgetreden paden.GROEIEN

tijd voor iedereen

rijke bodem - open bloeien - uniek - succes - durf

coachen - zorgen voor ...

Er is een onvoorwaardelijk geloof in ieders kracht en groei.

We gaan op zoek naar wat elk kind nodig heeft.

Een zorgzaam overleg gidst kinderen op hun leerweg.

We focussen op ieders kunnen en draagkracht .

De unieke eigenheid en het geluk van elk kind staan centraal.