Informatie heropstart basisschool:

Geachte ouder(s)

Zoals u weet heeft de Nationale Veiligheidsraad besloten dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf dinsdag 2 juni 2020 voor de kleuterschool en vanaf vrijdag 5 juni 2020 voor de lagere school.

Na kennisname van de risicoanalyse opgesteld door de Interne en Externe Dienst voor Preventie en Veiligheid heeft het Schoolbestuur besloten dat alle kleuterscholen van de vzw Sint-Goedele Brussel voltijds openen op 2 juni. De lagere scholen op 5 juni (Voor onze school: L1/L2/L3 voltijds, L4/L5/L6 enkel voormiddag).

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van de contactbubbels heel belangrijk.

Ouders worden niet toegelaten op onze schoolgronden.

De middagopvang (voor al onze kinderen) en de opvang in de namiddag voor L4/L5/L6 is niet- betalend.

De vóór- en naschoolse opvang blijft echter betalend (7u - 8.25u + 14.30u - 18.15u)!

De kinderen worden in hun contactbubbel opgevangen door leerkrachten en begeleiders van de buitenschoolse opvang.


Voor verdere informatie kan u terecht per mail bij de directeur:

directie@sintmichielsschool-jette.be


WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE SINT - MICHIELSSCHOOL JETTE