OUDERCOMITE

Het oudercomité, iets voor jou?

Wat doet het oudercomité?

Een beetje tijd en energie geven aan de school van jouw kinderen.

Actief meehelpen in het schoolleven.

4 of 5 keer per jaar samenkomen om informatie over de projecten

en de dagelijkse activiteiten op school te krijgen.

Helpen bij het organiseren van het schoolfeest, een voorleesmoment,

een wandeling in het Laarbeekbos, afscheidsreceptie…

Wil jij ook meedoen?

Laat het weten aan de directeur op:

directie@sintmichielsschool-jette.be

Het u een vraag voor het oudercomité?

mail dan naar

oc@sintmichielsschool-jette.be

Leden oudercomité:

Voorzitter: Hamza

Secretaris: Viviane

Ondervoorzitter: Anissa

Schatbewaarders: Nora - Anissa

Leden: Hanae - Fatima - Fatiha - Adeline - Karima - Eldolina