Jaarkalender

Augustus
 
 
 Woensdag 26 Inschrijvingen van 9.00 tot 12.00 uur
  
September

 
 Dinsdag 01
 8.40 uur onthaal - start schooljaar
 Maandag 07
 Infoavond ouders kleuterschool
 Maandag 14 Infoavond ouders lagere school
 Vrijdag 18 Kinderdisco
 Dinsdag 29 Startviering
 Woensdag 30 Pedagogische studiedag - geen opvang
  
 Oktober

 
 Maandag 05
 Vrije dag - geen opvang
 Maandag 19 tot
 vrijdag 23
 Openluchtklassen Hâchy 3-4LS
 Woensdag 21 tot
 vrijdag 23
 Openluchtklassen Hanenbos 5-6LS
 Woensdag 28
 Oudercafé
  
 November

 
 Maandag 02 tot
 vrijdag 06
 Herfstvakantie
 Woensdag 11
 Wapenstilstand - geen school
  Maandag 16 Oudercontact
  Dinsdag 17 Oudercontact
  Vrijdag 20 Rapport 1
  Woensdag 25 PEdagogische studiedag - geen opvang
  
 December

 
 Vrijdag 04
 Sinterklaasfeest
 Donderdag 17  Kerstviering
 Vrijdag 18  Kerstmarkt
 Maandag 21  Begin Kerstvakantie

 Januari

 
 Vrijdag 01 Einde Kerstvakantie
 Woensdag 20  Pedagogische studiedag
 Maandag 25  Oudercontact
 Vrijdag 29  Rapport 2
  
Februari

 
 Woensdag 03
 Oudercafé
 Maandag 08 tot
 vrijdag 12
 Krokusvakantie
 Woensdag 17 Fotograaf
  
Maart

 
 Dinsdag 22
 Paasviering kleuterschool
 Donderdag 24
 Koffiestop + Paasviering lagere school
 Maandag 28
 Begin Paasvakantie
  
April
 
 Vrijdag 08
 Einde Paasvakantie
 Maandag 18
 Oudercontact
 Dinsdag 19 Oudercontact
  Vrijdag 22  Rapport 3
  
Mei 
 Maandag 02 tot
 woensdag 04
 Openluchtklassen Hâchy 1-2LS
 Woensdag 04 Oudercafé
 Donderdag 05 tot 
 vrijdag 06
 O.L.Hemelvaart - lang weekend - geen opvang
 Maandag 16 Pinkstermaandag - vrije dag - geen opvang
 Zaterdag 28 Schoolfeest
 Maandag 30 Vrije dag - geen opvang
  
 Juni

 
 Maandag 27 Oudercontact
 Dinsdag 28 Oudercontact - 6LS proclamatie
 Donderdag 30 Rapport 4 + einde schooldag 12.15 uur

Comments